Bản đồ mới nhất được cập nhật trong tháng 8 - 2016

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

bandophusongVTV(2).jpg
 


 Khu vực Trung Bộ

phu song DVB-T2 Trung Bo.jpg Khu vực Nam Bộ

Vung phu song DVB-T2 VTV khu vuc Nam bo.jpg

20160815-shth10.jpg

20160816-shth4.jpg

20160816-shth5.jpg Theo Cục Tần số vô tuyến điện