Tất cả bài viết

Tại sao đài VTC bị mất nhiều kênh ???

Tại sao đài VTC bị mất nhiều kênh ???

Gần đây, nhiều khách hàng trên diễn đàn DVB T2 đã liên tục than phiền vì mất kênh VTC trên hệ thống kênh truyền hình quảng bá.Thậm chí, trên diễn đàn DVB T2 nhiều người...