KHUYẾCH ĐẠI ANTEN - WB 68 TG - WB 100 TG

KHUYẾCH ĐẠI ANTEN - WB 68 TG - WB 100 TG

Mô tả

Tần số hoạt động( MHz): VHF 45-230 / UHF 470-860
Độ lợi khuếch đại(MHz) : VHF 30dB / UHF 38dB
Tín hiệu ra: Max 138 dB
Mức nhiễu: 1,5 – 3,5 dB
Nguồn điện: AC – 220V -50Hz
 KHUYẾCH ĐẠI ANTEN - WB 68 TG - WB 100 TG