ĐÈN SẠC LED CHIẾU SÁNG HONJIANDA HJD - 1820 LED

ĐÈN SẠC LED CHIẾU SÁNG HONJIANDA HJD - 1820 LED

Mô tả

Đèn tích điện chiếu sáng Honjianda HJD - 1820 Led với những chức năng sau:

  • Nguồn điện : AC 100 - 240V/50Hz
  • Bóng tuýp (32 bóng LED 24W) : 0.25W x 32 x 3 tuýp 
  • Bình ắc quy khô : 6V - 5Ah
  • Dòng điện sạc : 260 mA
  • Thời gian sạc đầy : 15 – 18 giờ
  • Thời gian thắp sáng : ​1 Bóng - 20 giờ  |  2 Bóng - 15 giờ 
  • Trọng lượng: 1,7 kg
  • Kích thước : 172 x 172 x 458 mm
 ĐÈN SẠC LED CHIẾU SÁNG HONJIANDA HJD - 1820 LED