DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC 75 Ω - 5C-FB 128 FIBER - 100 METTER

DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC 75 Ω - 5C-FB 128 FIBER - 100 METTER

SKU:kht-128fiber-100metter

Mô tả

Lõi đồng : 1.02mm

Nhựa bọc PE : 4.62mm

Lá nhôm : 0.06mm

Lõi nhôm : 16 x 8 x 0.12mm

Nhựa bọc PVC : 6.80mm

 DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC 75 Ω - 5C-FB 128 FIBER - 100 METTER