Anten xoay thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 điều khiển từ xa 360 độ - Anten đa hướng có bộ khuyếch đại - Model: WA822TG

Anten xoay thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 điều khiển từ xa 360 độ - Anten đa hướng có bộ khuyếch đại - Model: WA822TG

SKU:angten xoay 360 WA822TG

Mô tả

Các kênh: VHF 1-12; UHF 21-69

Tần số(Mhz): 45-230; 470-840MHz

Độ lợi(dB): 20dB; 30dB

Đa hướng: 360 độ

Trở kháng: 75Ω

Công suất: 3W(VA)

 Anten xoay thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 điều khiển từ xa 360 độ - Anten đa hướng có bộ khuyếch đại - Model: WA822TG