Sản Phẩm Honjianda đạt giải Thương Hiệu Việt 2015

Sản Phẩm Honjianda đạt giải Thương Hiệu Việt 2015

Hơn 10 năm qua, Mạng truyền thông điện tử Thương hiệu Việt đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, nhằm mục tiêu phát triển bền vững cho các thương hiệu Việt Nam, đồng thời tổ chức thực hiện nhiều chương trình tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân điển hình thuộc các ngành nghề trên mọi lĩnh vực kinh tế. Trong đó, Thương hiệu Việt uy tín là chương trình đầu tiên và tổ chức định kỳ hằng năm từ năm 2004 cho đến nay, được sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan ban ngành, đặc biệt sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp trong cả nước trong hơn 10 năm qua. Và đây là lần thứ 11 Thương hiệu Việt tổ chức Lễ trao Cúp vàng Thương hiệu Việt uy tín.

Dưới đây là môt số hình ảnh trong buổi trao cúp Thương Hiệu Việt 2015

TS Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, phát biểu trong Lễ trao Cúp Thương hiệu Việt Uy tín lần thứ 11 năm 2015

Đ/c Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu trong Lễ trao Cúp Thương hiệu Việt Uy tín lần thứ 11 năm 2015

Hình ảnh độc quyền bởi Honjianda.

Cảm ơn mọi người đã xem tin.

www.honjianda.com.vn